Buffalo Airport Taxi Service is Fast and Low Buffalo Airport Taxi Service Rates to and from Buffalo Airport and Niagara Falls. Book Airport Taxi Now AIRPORT TAXI NIAGARA FALLS NY BUFFALO AIRPORT TAXI NIAGARA FALLS NY TAXI TORONTO HAMILTON ONTARIO CA BOOK ONLINE OR CALL US 716-579-0621

Ефективність застосування логістичного підходу до управління матеріальними потоками на виробництві

Відомо, що 95-98% часу, протягом якого матеріал знаходиться на виробничому підприємстві, припадає на виконання навантажувально-розвантажувальних і транспортно-складських робіт. Цим обумовлюється їх значна частка у собівартості продукції, що випускається.

Логістичний підхід до управління матеріальними потоками на підприємстві дозволяє максимально оптимізувати виконання комплексу логістичних операцій. За даними фірм "Бош", "Сіменс", "Міцубісі", "Дженерал моторі", 1% скорочення витрат на виконання логістичних функцій мав той же ефект, що і збільшення на 10% обсягу збуту.
Перерахуємо доданки сукупного ефекту від застосування логістичного підходу до управління матеріальним потоком на підприємстві.

1. Виробництво орієнтується на ринок. Стає можливим ефективний перехід на малосерійне і індивідуальне виробництво.

2. Налагоджуються партнерські відносини з постачальниками.

3. Скорочуються простої устаткування. Це забезпечується тим, що на робочих місцях постійно є необхідні для роботи матеріали.

4. Поліпшується якість продукції, що випускається.

5. Скорочується виробничий цикл і мінімізуються витрати.

Зупинимося докладніше на причинах, що дозволяють знизити витрати, пов'язані з виробничим процесом:

♦ Оптимізація запасів - одна з центральних проблем логістики. Утримання запасів вимагає відволікання фінансових коштів, використання значної частини • Матеріально-технічної бази, трудових ресурсів. Аналіз досвіду ряду фірм Західної Європи, що використовують сучасні логістичні методи організації виробництва (систему "Канбан"), показує, що застосування логістики дозволяє зменшити виробничі запаси на 50%.

♦ Скорочення чисельності допоміжних робітників. Чим менше рівень системності, тим невизначений трудовий процес і тим вище потреба в допоміжному персоналі для виконання пікових обсягів робіт.

♦ Зниження втрат матеріалів. Будь-яка логістична операція - це потенційні втрати. Оптимізація логістичних операцій - це скорочення втрат.

♦ Поліпшення використання виробничих і складських площ. Невизначеність потокових процесів змушує резервувати великі додаткові площі. Зокрема, при проектуванні торгових оптових баз невизначеність потокових процесів змушує на 30% збільшувати площі складських приміщень.

♦ Зниження травматизму. Логістичний підхід органічно вписує в себе систему безпеки праці.