Характеристика функціональних областей логістики

Об'єктом логістики, як відомо, є наскрізною матеріальний потік, тим не менше на окремих ділянках управління ним має певну специфіку. Відповідно до цієї специфікою виділяють п'ять функціональних областей логістики: закупівельну, виробничу, розподільчу, транспортну та інформаційну, які детально вивчаються в наступних розділах підручника.

Детальніше: Характеристика функціональних областей логістики

Взаємозв'язок закупівельної й розподільної логістики

Взаємозв'язок окремих функціональних областей логістики в загальних рисах охарактеризовано в попередньому параграфі. Більш детально проаналізуємо взаємодію розподільної та закупівельної логістики в процесі доведення продукції від постачальника до споживача.

Детальніше: Взаємозв'язок закупівельної й розподільної логістики