Інформаційні потоки у логістиці

Шлях, яким рухається інформаційний потік у загальному випадку може не збігатися з маршрутом руху матеріального потоку.

Інформаційний потік характеризується наступними показниками:

♦ джерело виникнення;

♦ напрямок руху потоку;

♦ швидкість передачі та прийому;

♦ інтенсивність потоку та ін.

Формування інформаційних систем неможливо без дослідження потоків в розрізі певних показників. Наприклад, вирішити завдання оснащення певного робочого місця обчислювальною технікою неможливо без знання обсягів інформації, що проходить через це робоче місце, а також без визначення необхідної швидкості її обробки.

Керувати інформаційним потоком можна наступним чином:

♦ змінюючи напрямок потоку;

♦ обмежуючи швидкість передачі до відповідної швидкості прийому;

♦ обмежуючи обсяг потоку до величини пропускної здатності окремого вузла або ділянки шляху.

Вимірюється інформаційний потік кількістю оброблюваної чи переданої інформації за одиницю часу.

Способи вимірювання кількості інформації, що міститься в якомусь повідомленні, вивчаються в розділі кібернетики, який називається теорією інформації. Згідно цієї теорії за одиницю кількості інформації прийнята так звана двійкова одиниця - біт. При використанні електронно-обчислювальної техніки інформація вимірюється байтами. Байт - це частина машинного слова, що складається зазвичай з 8 біт використовується як одне ціле при обробці інформації в ЕОМ.