Інформаційні потоки у логістиці

Застосовуються також похідні одиниці кількості інформації: кілобайт, мегабайт і гігабайт.

У практиці господарської діяльності інформація може вимірюватися також:

♦ кількістю оброблюваних або переданих документів;

♦ сумарною кількістю документострок в обробляються або передаються документах.

Слід мати на увазі, що крім логістичних операцій в економічних системах здійснюються й інші операції, також супроводжуються виникненням і передачею потоків інформації. Однак логістичні інформаційні потоки складають найбільш значну частину сукупного потоку інформації.

Розглянемо в якості прикладу структуру сукупного інформаційного потоку у великому магазині продовольчих товарів. Основну частину загального обсягу звертається тут інформації (більш 50%) складає інформація, що надходить до магазину від постачальників. Це, як правило, документи, що супроводжують надходить у магазин товар, так звані товарно-супровідні документи, які у відповідності з вищенаведеними визначеннями утворюють вхідний інформаційний потік.

Логістичні операції в магазині не обмежуються отриманням товарів від постачальників. Внутримагазинный торгово-технологічний процес також включає в себе численні логістичні операції, які супроводжуються виникненням і передачею інформації, яка використовується всередині магазину. При цьому частка утвореної інформації, яка використовується всередині магазину, становить приблизно 20%.

У цілому приблизно 2/3 загального обсягу оброблюваної в магазині інформації може складати інформація, необхідна для контролю і управління логістичними операціями. На виробничих підприємствах або підприємствах оптової торгівлі частка логістичних інформаційних потоків ще значніше.

Надалі замість терміна "логістичний інформаційний потік" ми будемо користуватися терміном "інформаційний потік", не забуваючи при цьому про його призначення - забезпечувати функціонування логістичних систем.