Принципи побудови інформаційних систем у логістиці

В цілому переваги інтегрованих інформаційних систем полягають у наступному:

♦ зростає швидкість обміну інформацією;

♦ зменшується кількість помилок в обліку;

♦ зменшується обсяг непродуктивної, "паперової" роботи;

♦ поєднуються раніше розрізнені інформаційні блоки.

При побудові логістичних інформаційних систем на базі ЕОМ необхідно дотримувати визначені принципи.

1. Принцип використання апаратних і програмних модулів. Під апаратним модулем розуміється уніфікований функціональний вузол радіоелектронної апаратури, виконаний у вигляді самостійного виробу. Модулем програмного забезпечення можна вважати уніфікований, деякою мірою самостійний, програмний елемент, що виконує визначену функцію в загальному програмному забезпеченні. Дотримання принципу використання програмних і апаратних модулів дозволить:

♦ забезпечити сумісність обчислювальної техніки і програмного забезпечення на різних рівнях управління;

♦ підвищити ефективність функціонування логістичних інформаційних систем;

♦ знизити їх вартість;

♦ прискорити їх побудову.

2. Принцип можливості поетапного створення системи. Логістичні інформаційні системи, побудовані на базі ЕОМ, як і інші автоматизовані системи керування, є постійно розвитком системами. Це означає, що при їхньому проектуванні необхідно передбачити можливість постійного збільшення числа об'єктів автоматизації, розширення складу реалізованих інформаційною системою функцій і кількості розв'язуваних задач. При цьому слід мати на увазі, що визначення етапів створення системи, тобто вибір першочергових задач, дуже впливає на наступний розвиток логістичної інформаційної системи і на ефективність її функціонування.

3. Принцип гнучкості системи з погляду специфічних вимог конкретного застосування.

4. Принцип прийнятності системи для користувача діалогу "людина - машина".

5. Принцип чіткого встановлення місць стику. У місцях стику матеріальний і інформаційний потік переходить через границі правомочності і відповідальності окремих підрозділів підприємства чи через границі самостійних організацій. Забезпечення плавного подолання місць стику є однієї з важливих задач логістики.

6. Принцип неприпустимості несумісних локальних рішень.

7. Принцип узгодженого побудови інтерфейсів для різних підсистем.

8. Принцип врахування взаємовпливу матеріальних і інформаційних процесів.

9. Принцип досягнення синергетичних ефектів за рахунок інтеграції систем.