Концепція та принципи логістики

Концепція - система поглядів, те чи інше розуміння явищ, процесів; основний, конструктивний принцип різних видів діяльності.

Принцип - основне, вихідне положення будь-якої теорії, вчення, науки.

Діяльність з управління матеріальними потоками, так само як виробнича, торгова та інші види господарської діяльності, здійснювалася людиною, починаючи з самих ранніх періодів його економічного розвитку. Новизна логістики полягає, перш за все, в зміні пріоритетів між різними видами господарської діяльності на користь посилення значимості діяльності з управління матеріальними потоками. Підприємці лише порівняно недавно усвідомили, яким потенціалом підвищення ефективності має наскрізний моніторинг всіх етапів руху сировини, деталей і готової продукції в економіці.

Детальніше...

Гуманізація технологічних процесів і розвиток логістичного сервісу

with international certificates waterproof box Able to meet any circuit board size, the shape of aluminum enclosure can be changed according to customer needs

Гуманізація технологічних процесів, створення сучасних умов праці.

Одним із значущих елементів логістичних систем є кадри, тобто спеціально навчений персонал, здатний з необхідною ступенем відповідальності виконувати свої функції. Однак робота в сфері управління матеріальними потоками традиційно не престижна, що пояснює наявність тут "вічної" проблеми кадрів. Логістичний підхід, посилюючи громадську значущість діяльності у сфері управління матеріальними потоками, створює об'єктивні передумови для залучення в галузь кадрів, що володіють більш високим трудовим потенціалом. При цьому повинні адекватно удосконалюватися умови праці. Інакше кажучи, якщо немає сучасних умов праці та перспектив кар'єри, то немає і дисциплінованого, відповідального, кваліфікованого персоналу, а значить, елемент "кадри" в логістичній системі буде так званим "вузьким місцем".

Детальніше...