Концепція та принципи логістики

Принцип конкретності логістики:

♦ чітка і точна оцінка всіх ресурсів, що використовуються при здійсненні логістичного процесу: фінансових, трудових, матеріальних і т.д.;

♦ керівництво логістикою з боку обліково-калькуляційних підрозділів або структурних органів, результати роботи яких вимірюються отриманим прибутком.

Принцип конструктивності логістики:

♦ диспетчеризація потоку, безперервне відстежування переміщення і зміни кожного об'єкта потоку і оперативне коректування його руху; ретельне виявлення деталей всіх операцій матеріально-технічного забезпечення і транспортування товарів.

Принцип надійності логістики:

♦ забезпечення безвідмовності та безпеки руху, резервування комунікацій і технічних засобів для зміни в разі потреби траєкторії руху потоку;

♦ широке використання сучасних технічних засобів переміщення та управління рухом; високі швидкості і якість надходження інформації і технології її обробки.

Принцип варіантності логістики:

♦ можливість гнучкого реагування фірми на коливання попиту та інші впливи зовнішнього середовища;

♦ цілеспрямоване створення резервних потужностей, завантаження яких здійснюється відповідно до попередньо розроблених резервними планами фірми.

Поряд з перерахованими принципами концепція логістики розкривається також наступними положеннями:

♦ облік логістичних витрат протягом усього логістичного ланцюга;

♦ гуманізація технологічних процесів, створення сучасних умов праці;

♦ розвиток логістичного сервісу.

Гуманізація технологічних процесів і розвиток логістичного сервісу докладно розглянуті в наступних двох параграфах.