Види матеріальних потоків

Великі потоки - кілька вагонів, автомашин.

Дрібні потоки утворюють кількості вантажів, що не дозволяють повністю використовувати вантажопідйомність транспортного засобу і потребують при перевезенні суміщення з іншими, попутними вантажами.

Середні потоки займають проміжок між крупними і дрібними. До них відносять потоки, які утворюють вантажі, що надходять одиночними вагонами або автомобілями.

За питомою вагою утворюють потік вантажів матеріальні потоки класифікують на великовагові і легковагі.

Великовагові потоки забезпечують повне використання вантажопідйомності транспортних засобів, вимагають для зберігання меншого складського об'єму. Великовагові потоки утворюють вантажі, у яких маса одного місця перевищує 1 т (при перевезеннях водним транспортом) і 0,5 т (при перевезеннях залізничним транспортом. Прикладом великовагового потоку можуть служити розглянуті в процесі транспортування метали.

Легковагі потоки представлені вантажами, що не дозволяють повністю використовувати вантажопідйомність транспорту. Одна тонна вантажу легкого потоку займає обсяг більше 2 м3 - наприклад, тютюнові вироби в процесі транспортування утворюють легковагі потоки.

За ступенем сумісності утворюючих потік вантажів виділяють сумісні і несумісні матеріальні потоки. Ця ознака враховується в основному при транспортуванні, зберіганні та вантажопереробки продовольчих товарів.

За консистенцією вантажів існують матеріальні потоки насипних, навалювальних, тарно-штучних і наливних вантажів.

Насипні вантажі (наприклад, зерно) перевозяться без тари. Їх головна властивість - сипучість. Можуть перевозитися в спеціалізованих транспортних засобах: вагонах бункерного типу, відкритих вагонах, на платформах, в контейнерах, в автомашинах.

Навалочні вантажі (сіль, вугілля, руда, пісок і т. п.) - як правило, мінерального походження. Перевозяться без тари, деякі можуть змерзатися, злежуватися, спікатися. Так само, як і попередня група, мають сипучістю.

Тарно-штучні вантажі мають самі різні фізико-хімічні властивості, питому вагу, об'єм. Це можуть бути вантажі в контейнерах, ящиках, мішках, вантажі без тари, довгомірні і негабаритні вантажі.

Наливні вантажі - вантажі, що перевозяться наливом у цистернах і наливних судах. Логістичні операції з наливними вантажами, наприклад перевантаження, зберігання тощо, виконуються за допомогою спеціальних технічних засобів.