Графічні методи визначення меж груп А, В і С

1. Метод визначення меж за допомогою дотичної до кривої А, В і С.

Розглянемо метод поділу безлічі об'єктів управління, упорядкованого за спаданням ознаки значущості об'єкта, за допомогою дотичної до кривої АВС-аналізу. Крива АВС будується в прямокутній системі координат. По осі 0X відкладаються об'єкти управління (наприклад, позиції асортименту), збудовані в порядку убування частки в загальному результаті (наприклад, частки в реалізації), у відсотках до загальної кількості об'єктів управління. По осі 0Y відкладається частка внеску об'єкта (частка реалізації по позиції) в загальному результаті (в загальній реалізації), обчислена наростаючим підсумком і виражена у відсотках (мал. 31).

Детальніше...