Графічні методи визначення меж груп А, В і С

Алгоритм рішення задачі за допомогою засобів Екцель представлений в табл. 6.

Деяку складність представляє визначення довжини нормалі до дотичної. Як зазначалося вище, кінець нормалі повинен лежати між хмарами центрів кривизни. Довжина нормалі задається в одиницях шкали ОХ (у відсотках) і визначається шляхом декількох ітерацій. Почати розрахунки можна зі значення 20, отримавши для цієї довжини нормалі значення границь між групами. Потім слід послідовно, крок за кроком, збільшувати довжину нормалі на 5-10 одиниць. Спочатку кожне збільшення довжини буде супроводжуватися зміною значень границь (свідоцтво того, що кінець нормалі при русі дотичній поки знаходиться в межах серединного хмари центрів кривизни). У певний момент, коли кінець нормалі вийде з "серединної хмарності", значення меж перестануть змінюватися зі зміною довжини нормалі. Дані значення меж слід прийняти для диференціації на групи А, В і С.

Таблиця 6

Алгоритм рішення задачі за допомогою засобів Excel

Стовпець Назва стовпця Формула для розрахунку
A Код продукту Дано
B Реалізація за період Дано
C Частка продукту в загальній реалізації C1=B1*100/СУМ В
D Номер рядка впорядкованого списку D1=1; D2=D1+1 і т.д. до кінця списку
E Кількість рядків наростаючим підсумком у % до загальної кількості рядків E1=D1*100/Dmax
F Частка продукту наростаючим підсумком F1=C1  F2=F1+C2 і т.н. (Fi=Fi-1+Ci)
G Робочий параметр Gi=ATAN(E1/Ci) ділене є величина постійна
H Абсциса кінця нормалі Hi=Ei+Ji*cos(Gi)
I Ордината кінця нормалі Ii=Fi-Ji*sin(Gi)
J Довжина нормалі

J2=J1, J3=J2, і т.д. (Ji=Ji-1)

Ji=натуральне число в межах від 20 до 200

Точкова діаграма будується по стовпцях Н, I

 

Подальше збільшення довжини нормалі, врешті-решт, призведе до того, що з кожною ітерацією кордону Знов почнуть змінюватися. Відбувається це у зв'язку із зануренням кінця нормалі в хмари центрів кривизни спрямлених ділянок початку і кінця графіка АВС, віддалені відносно далеко від кривої. Іншими словами, слід вибрати таку довжину нормалі до дотичної, яка забезпечить відносну стабільність кордонів множин А, В і С.
Застосування описаного методу до поділу номенклатури, розподіл якої представлено графіком на мал. 31, дозволило встановити наступні межі груп:

Група Частка в номенклатурі Частка в потребі
A 9 84,4
B 13,8 12,6
C 77,2 3