Показники логістики

Як випливає з формул, наведених у п. 2.1 та 2.2, показник часу обігу товарів обернено пропорційний показнику швидкості товарообігу, тобто

Т =

3. Готовність до постачання (Гп). Даний показник можна використовувати як для оцінки власного рівня сервісу, так і для рівня сервісу, що робиться постачальником. Нижче наводяться три методи розрахунку готовності до постачання, використовувані в логістиці.

3.1. Гп = x 100%,
де Чвз - число виконаних замовлень;

     Чо - загальне число замовлень, що надійшли.

3.2. Гп х 100%,
де m - фактичний обсяг поставок у кількісному вираженні;

    М - обсяг замовлення в кількісному вираженні.

3.3. Гп = ,
де Сф - вартість фактично реалізованого товару;

     Сз - сумарна вартість замовленого товару.

4. Частка запасів в обороті (Дз):

Дз х 100%.

5. Витрати на зв'язаний капітал (Ік). Даний показник характеризує обсяг омертвлення в запасах капіталу:

Ік = ,

де tхр - період часу, протягом якого зберігається запас;

     К - відсоткова ставка на капітал.

6. Характеристика дисципліни поставок - показники, які характеризують обсяг, структуру і ритмічність поставок. Розраховуються шляхом зіставлення кількості, комплектності і якості фактично поставленої продукції, а також фактичних термінів поставок з відповідними зобов'язаннями за договором.

Дисципліна поставок визначається за допомогою ряду показників:

6.1. наявність в поставленої партії дефектного товару;

6.2. наявність в поставленої партії товару, який покупець не замовляв;

6.3. відсутність в постачанні повного комплекту замовлених покупцем товарів;

6.4. наявність поставок із запізненням;

6.5. наявність передчасних поставок.

Можуть використовуватися також і інші показники, що відображають ступінь виконання постачальником значущих умов договору.

7. Витрати на логістику, що припадають на одиницю товарообігу Дл. Показник характеризує частку витрат на логістику в обороті компанії. Чим вище Дл, тим більш значима діяльність по впорядкуванню матеріальних потоків:

Дл x 100,

де Сз - витрати на логістику за період;

     О - товарообіг за період.

До витрат на логістику слід віднести витрати на здійснення наступних операцій:

♦ розміщення замовлень;

♦ транспортування на підприємство;

♦ склад постачання;

♦ внутрішньовиробничі переміщення;

♦ склад готової продукції;

♦ операції з відвантаження;

♦ доставка покупцю.