Показники логістики

Крім того, сюди відносять також всі витрати на персонал, обладнання та приміщення, що використовуються в логістичних процесах, але не увійшли до поданий вище список.

8. Характеристика роботи складу представлена чотирма групами показників, що характеризують інтенсивність роботи складу, ефективність використання складських площ, рівень збереження вантажів і загальні фінансові показники:

8.1. Показники, що характеризують інтенсивність роботи складу:

8.1.1. Вантажообіг складу (Г) - показник, що характеризує потужність складу:

Г = ,

де Q - кількість тонн, що надійшли на склад (або реалізованих зі складу) за період часу T;
    T - тривалість періоду часу.

8.1.2. Вантажопереробка (Гпр) - показник, що характеризує трудомісткість роботи складу:

Гпр = ,

де Гi - вантажообіг окремого i-ої ділянки складу;

     n - кількість ділянок складу.

При розрахунку вантажопереробки необхідно врахувати також обсяг робіт по внутрішньоскладського переміщення вантажів між ділянками;

8.1.3. Питома вантажообіг складу, характеризує потужність складу, що припадає на 1 м2:

Гуд = ,

де S - площа складу.


8.1.4. Коефіцієнт нерівномірності завантаження складу (Кн):

Кн =

де Гмакс - вантажообіг самого напруженого місяця;

    Гср - середньомісячний вантажообіг складу.

8.1.5. Сумарна робота складу:

Рск = Зсрт x Зсрд,

де Зсрт - запас середній в тоннах;

    Зсрд - запас середній в днях.

8.2. Показники, що характеризують ефективність використання складських площ:

8.2.1. Місткість складу. Вимірюється в кубічних метрах, в тоннах або в кількості вагонів вантажу, які можна розмістити на складі;

8.2.2. Корисна площа складу;

8.2.3. Коефіцієнт використання площі складу;

8.2.4. Коефіцієнт використання об'єму складу;

8.2.5. Вантажонапруженість складу. Характеризує використання вантажної площі складу.

8.3. Показники, що характеризують рівень схоронності вантажу, а також:

8.3.1. Число випадків розкрадання товарів;

8.3.2. Число випадків псування товарів з вини працівників складу.

8.4. Показники, що характеризують фінансові результати роботи складу:

8.4.1. Витрати складів. Визначають за сумою витрат на організацію зберігання різних вантажів і сумі адміністративних витрат;

8.4.2. Собівартість зберігання вантажів. Розраховується як середня величина по всіх складах і визначається відношенням сумарних витрат, пов'язаних з виконанням складських робіт, до числа тонно-діб зберігання.