Показники логістики

На завершення параграфа наведемо перелік найбільш часто використовуваних показників логістики на підприємствах Німеччини:

1. Відношення числа замовлень до вибраного періоду часу.

2. Потреба в матеріалах, віднесена до періоду часу.

3. Витрати на персонал, віднесені до періоду часу.

4. Кількість персоналу.

5. Кількість пропусків по хворобі.

6. Частка запасів по відношенню до обороту.

7. Вартість замовлень до періоду часу.

8. Середнє наявність на складі.

9. Різниця в показниках інвентаризації до кількості інвентаризацій.

10. Кількість відсутніх на роботі.

11. Вартість наявності на складах, віднесена до пов'язаного капіталу.

12. Число складських позицій.

13. Тривалість обороту складу.

14. Середній час відновлення запасу.

15. Кількість (частота) оборотів.

16. Вартісне вираження відмінностей інвентаризації до числа інвентаризацій.

17. Рівень готовності до постачань.

18. Частка запасів в обороті.

19. Частка вартості матеріалів, віднесена до вартості виготовлення (матеріаломісткість).

20. Число позицій замовлень за період часу.

21. Середня тривалість зберігання на складі.

22. Відношення витрат на складування до площі складу.

23. Частка сторонніх організацій в обороті.