Одне із завдань логістики - виділити окреме замовлення і встановити, яка кількість різних ресурсів потрібно на його виконання.

Проблеми обліку витрат в логістиці

Situs judi online resmi terpercaya , sediakan ragam permainan seru dan menguntungkan. Daftar untuk nikmati keuntungan dari games judi online di VIVA99. Berapapun pasti di transfer ke rekening kamu!

Логістика матеріальних потоків вивчає комплекс операцій, що забезпечують просування речових предметів і продуктів праці від первинного джерела сировини до кінцевого споживача. Прийняття рішень по цих операціях з позиції інтересів наскрізної системи дозволяє говорити про них як про логістичних операціях. В іншому випадку прикметник "логістичний" буде недоречно.

Детальніше...

Вимоги до систем обліку витрат в логістиці

Завданням обліку витрат в логістиці є забезпечення менеджерів інформацією, що дозволяє приймати рішення в сфері управління витратами з просування матеріального потоку в межах логістичної системи.

Однак керувати витратами можливо лише в тому випадку, якщо їх можна точно вимірювати. Тому системи обліку витрат виробництва і обігу учасників логістичних процесів повинні:

Детальніше...

Особливості обліку логістичних витрат

Специфіка обліку витрат в логістиці полягає в угрупованні витрат не навколо підрозділів підприємства, а навколо робіт і операцій, поглинаючих ресурси.

Перехід від управління за функціями до управління процесом вимагає відповідного переходу від обліку витрат за функціями до обліку витрат по процесах.

Детальніше...

Класифікація витрат в логістиці

Витрати в логістиці класифікують за різними ознаками.
Залежно від поведінки витрат при зміні обсягу робіт з матеріальним потоком вони поділяються на постійні та змінні. Постійні витрати - не змінюються разом з нормальними коливаннями обсягів діяльності. Змінні витрати - змінюються пропорційно зміні обсягу діяльності.

Детальніше...

Витрати на створення і підтримку запасів

Загальні витрати на створення і підтримку запасів складаються з перерахованих нижче основних груп:

Витрати на поточне обслуговування запасів, які в основному включають в себе податки на запаси.

Витрати на інвестований в запаси капітал. Тут можливі два варіанти.

Детальніше...

Транспортно-заготівельні витрати

До транспортно-заготівельних витрат відносять:

♦ витрати, пов'язані з організацією замовлення і його реалізацією;

♦ витрати по закупівлі та доставці товарно-матеріальних цінностей;

♦ витрати поповнення запасу.

Детальніше...