Проблеми обліку витрат в логістиці

Традиційні методи обліку об'єднують витрати у великі агрегати, що не дозволяє провести детальний аналіз різних за походженням витрат, врахувати всі наслідки прийнятих управлінських рішень, а також їх вплив на корпоративну організацію. В результаті рішення, прийняті в одній функціональної області, призводять до небажаних наслідків у інших, суміжних з нею областях.

Проблеми, пов'язані з визначенням сумарного впливу системи руху матеріальних потоків на загальну систему підприємства, надзвичайно різноманітні. Логістика за своєю природою "пронизує" підприємство, роблячи істотний вплив на безліч його підсистем. Традиційні системи обліку не дозволяють визначати цей вплив, агрегіруя логістичні витрати в інші групи корпоративних витрат. Представлена декомпозиція процесу товаропостачання на окремі операції. Витрати, пов'язані із загальним процесом, складається з безлічі витрат, що виникають в різних сферах, і інтегрувати їх в єдину статтю витрат у рамках функціонально організованого обліку вельми складно.

Наприклад, одне з підприємств харчової промисловості Москви при організації товаропостачання дрібнороздрібної торговельної мережі використовувало наступний порядок. Замовлення торгових точок, що знаходяться на заздалегідь встановлених маршрутах, перед вантаженням комплектувалися за товарною ознакою, тобто однакові товари, замовлені різними магазинами, збиралися на одному поддоне1. Прибувши за маршрутом в черговий магазин, водій відбирав для нього товари з різних піддонів та ящиків (відповідно до замовлення). Фактично комплектацію здійснював водій, автомобіль в цей час простоював. Транспортна служба заводу змогла переконати керівництво заводу в необхідності здійснення попередньої комплектації на складі готової продукції відповідно до замовлень окремих магазинів. Основний аргумент - підвищення ефективності використання транспорту. Комплектацію передали складу готової продукції, однак ніхто при цьому не прорахував, наскільки тут збільшилися витрати ресурсів. Транспортній службі рішення, очевидно, вигідно, але чи вигідно дане рішення в цілому для заводу невідомо.

Управляти процесом, не знаючи точно, як в ході його реалізації витрачаються ресурси - це керувати автомобілем із зав'язаними очима.

Логістика передбачає ведення поопераційного обліку витрат на всьому шляху руху матеріального потоку. Наявність даної системи обліку дозволяє використовувати показник зміни суми витрат по процесу в якості критерію ефективності прийнятих рішень у сфері управління матеріальними потоками.

Підводячи підсумок, сформулюємо основні проблеми, пов'язані з обліком витрат у логістиці.

♦ Висока частка витрат на операції, пов'язані з просуванням товарних і матеріальних ресурсів в сферах виробництва і обігу, в загальному обсязі витрат. Постійний, випереджаюче загальний рівень інфляції, зростання вартості робіт на більшості з цих операцій

♦ Відсутність, у загальному випадку, при традиційно організованому обліку критерію прийняття рішень з раціональної організації логістичного процесу

♦ Різке зростання чутливості логістичних витрат до зміни якісних показників роботи логістичних систем в області високої якості їх функціонування, характерної для конкурентних ринків.