Основні сфери застосування поняття "логістика"

Термін "логістика", відомий до початку нинішнього століття лише вузькому колу фахівців, отримує сьогодні широке поширення. Основна причина цього явища полягає в тому, що поняття почало використовуватися в економіці.

Історично логістика розвивалася як військова дисципліна. Тут термін відомий з IX століття нашої ери (Візантія), позначаючи, в основному, добре організовану роботу тила по забезпеченню військ всім необхідним, тобто роботу, яка є значущим складовим бойового успіху.

Детальніше: Основні сфери застосування поняття "логістика"

Визначення поняття логістики

У логіці термін "поняття" позначає думка, в якій узагальнюються і виділяються предмети деякого класу з певних спільним і в сукупності специфічним для них ознаками.

Якщо розглянути в сукупності коло проблем, які зачіпає логістика, то загальним для них будуть питання управління матеріальними та відповідними їм інформаційними потоками.

У роботах вітчизняних та зарубіжних учених можна зустріти більш широке трактування поняття логістики, в якій об'єкт управління не обмежується матеріальним потоком. Сьогодні до логістиці відносять управління людськими, енергетичними, фінансовими та іншими видами потоків. З'явилися такі терміни, як "банківська логістика", "інформаційна логістика" і ряд інших.

Детальніше: Визначення поняття логістики

Розширене трактування поняття логістики

На об'єкт логістики можна дивитися з різних точок зору: з позиції маркетолога, фінансиста, менеджера з планування та управління виробництвом, вченого, що пояснює різноманіття визначень поняття логістики. Крім того, "поруч вітчизняних і зарубіжний фахівців термін" Логістика "трактується як в більш вузькому, так і в більш широкому сенсах, що дозволяє зробити висновок про те, що логістика належить до класу так званих семантично розмитих або змістовно неясних понять".

Детальніше: Розширене трактування поняття логістики

Специфіка підходу до управління матеріальними потоками

Діяльність з управління матеріальними потоками здійснювалася людством з давніх часів. Логістика ж у господарській практиці почала застосовуватися зовсім недавно (а на значному числі вітчизняних підприємств ще й не почала застосовуватися). Визначення логістики не завжди в явному вигляді відображають яскраво виражену специфіку логістичного підходу до управління матеріальними потоками. У зв'язку з цим зупинимося докладніше на принциповій відмінності логістики від традиційного управління матеріальними потоками.

Детальніше: Специфіка підходу до управління матеріальними потоками

Передумови розвитку логістики

Розглянемо, чим викликана необхідність і чим обумовлена можливість широкого застосування логістики в сучасній економіці.

Необхідність застосування логістики пояснюється низкою причин, серед яких виділимо дві основні. Перша причина - розвиток конкуренції, викликане переходом від ринку продавця до ринку покупця. До кінця першої половини XX століття в країнах з розвиненою ринковою економікою виробники і споживачі продукції не надавали серйозного значення створенню спеціальних систем, які дозволяють оптимізувати управління матеріальними потоками. Виробництво, оптова і роздрібна торгівля працювали без тісної технічної, технологічної, економічної та методологічної інтеграції один з одним. Єдині системи управління наскрізними матеріальними потоками не створювалися. Основний потенціал конкурентоспроможності створювався в цей період за рахунок розширення і вдосконалення виробництва.

Детальніше: Передумови розвитку логістики

Етапи розвитку логістики

У сучасній економіці виділяють три етапи вдосконалення логістики.

Перший етап - 60-і роки XX століття, характеризується використанням логістичного підходу для управління матеріальними потоками у сфері обігу. У цей період починає приходити розуміння двох ключових положень:

1. Існуючих як би окремо потоки матеріалів у виробництві, зберіганні і транспортуванні можуть бути охоплені єдиною системою управління.

2. Інтеграція окремих функцій фізичного розподілу матеріалів може дати істотний економічний ефект.

Детальніше: Етапи розвитку логістики

Економічний ефект від використання логістики

Матеріальний потік, рухаючись від первинного джерела сировини через ланцюг виробничих, транспортних і посередницьких ланок до кінцевого споживача постійно збільшується у вартості. Проведені у Великобританії дослідження показали, що у вартості продукту, що потрапив до кінцевого споживача, більше 70% складають витрати, пов'язані із зберіганням, транспортуванням, упаковкою та іншими операціями, що забезпечують просування матеріального потоку.

Детальніше: Економічний ефект від використання логістики

Взаємозв'язок логістики та маркетингу

Маркетинг являє собою систему управління, що дозволяє пристосовувати виробництво до вимог ринку з метою забезпечення вигідного продажу товарів.

Маркетинг був затребуваний практикою у зв'язку з виниклими труднощами зі збутом товарів, історично, у більш ранній період, ніж логістика. У середині XX століття орієнтація виробництва на випуск потрібного на ринку товару та застосування маркетингових методів вивчення попиту і впливу на попит виявилися вирішальним чинником підвищення конкурентоспроможності.

Детальніше: Взаємозв'язок логістики та маркетингу

Приклади логістичної оптимізації матеріального потоку в сфері обігу

Сутність логістичного підходу до управління матеріальними потоками полягає в інтеграції окремих учасників логістичного процесу в єдину систему, здатну швидко та економічно доставити необхідний товар в потрібне місце. Учасники логістичного процесу, охопленого єдиною системою управління, можуть відноситися до однієї або до кількох організацій. У другому випадку завдання логістичного управління істотно ускладнюється, тому що в рамках єдиної системи необхідно об'єднати різних власників, тобто суб'єктів з різними економічними інтересами.

Детальніше: Приклади логістичної оптимізації матеріального потоку в сфері обігу

Личность руководителя