Приклади логістичної оптимізації матеріального потоку в сфері обігу

Учасникам руху товару має бути в цьому випадку спільно вирішити наступні завдання:

1. Визначити розмір додаткового прибутку в цілому по ланцюгу, одержуваної від зниження витрат за рахунок організації фасувальних робіт на заводі-виробнику, а також домовитися про порядок її справедливого розподілу між учасниками руху товару, тобто вирішити економічну задачу.

2. Вибрати технічні засоби для забезпечення процесу доведення фасованого цукру до торгових залів магазинів. Сюди входять:

♦ тара-обладнання, яке буде заповнюватися одиницями розфасовки в правильному місці ланцюга, а потім через склади оптової організації доставлятися в торгові зали магазинів;

♦ спеціальні види транспортних засобів для ефективної транспортування обраних видів тари-обладнання;
♦ кошти для виконання вантажно-розвантажувальних робіт і т. д.

Це комплекс технічних завдань.

3. Домовитися про єдиний, взаємопов'язаних технологічних процесів обробки матеріального потоку, починаючи від цехів заводу і закінчуючи торговим залом магазину. Це комплекс технологічних завдань.

4. Розробити графіки завезення, визначити правильні розміри запасів на всіх ділянках руху цукрового піску, а також розмірів поставляються партій та ін В цілому - це комплекс завдань планування.

В результаті рішення задач по перерахованих чотирьох напрямках створюється інтегрована товаропровідна (логістична) система, що забезпечує економічний виграш лише за рахунок якісної зміни управління матеріальним потоком.

Як випливає з даного прикладу, логістичний підхід передбачає необхідність вирішення завдань в галузі техніки, технології, економіки і планування. У зв'язку з цим логістику можна представити єдністю наступних елементів (мал. 13).

Мал. 13. Елементи логістики

 

2. Приклад застосування логістики в процесі доведення залізобетонних конструкцій із заводів на будівельні об'єкти.

Відоме прислів'я "дорога ложка до обіду" в логістиці означає, що вантаж, доставлений вчасно, може цінуватися набагато дорожче, ніж доставлений раніше чи пізніше.

Розглянемо принципову схему логістичної організації потоків залізобетонних конструкцій із заводів на будівельні об'єкти (мал. 14).

Мал. 14. Принципова схема забезпечення будівельних об'єктів залізобетонними виробами за принципом "точно в термін"

 

У позначеному на схемі інформаційному центрі зосереджується й обробляється інформація про потреби будівельних об'єктів в тих чи інших залізобетонних виробах, інформація про виробничі потужності заводів і задіяних транспортних засобах. Інформаційний центр щодня розробляє графіки доставки залізобетонних конструкцій із зазначенням постачальника та отримувача кожної деталі, а також номери автомобіля, що здійснює перевезення. Графіки розробляються з точністю до хвилин. Залізобетонна панель доставляється з заводу на будівельний майданчик до того моменту, коли монтажникам потрібно встановлювати саме її, і подається на зводиться поверх будівлі прямо "з коліс", тобто безпосередньо з автомобіля-панелевози.

Логістична організація доставки залізобетону дозволяє усунути необхідність вивантаження і зберігання конструкцій на будівельному майданчику, отже, зменшується і потреба в розмірах самого майданчика. Будинок може зводитися серед дерев, а не серед території, заставленій не вчасно завезеними або бракованими будівельними конструкціями. Скорочується потреба в людях, техніці, фінансах. Економічні та екологічні переваги очевидні.

Обов'язкові умови функціонування системи:

- Взаємопов'язані економічні інтереси учасників (економіка);

- Визначено типи транспортних засобів, а також технічних засобів на заводах і будівельних об'єктах, технологічно пов'язаних один з одним, а також з параметрами залізобетонних виробів (техніка);

- Чітко визначено: хто і що повинен робити, як робити, в якій послідовності (технологія);

- Складені графіки доставки вантажів визначені маршрути руху автомобільного транспорту (планування).

Результатом функціонування системи є наявність ПОТРІБНОГО ВИРОБИ, в потрібній кількості, потрібної якості, у потрібний час, в потрібному місці, з мінімальними витратами.

Відсутність логістичної організації учасників будівельного конвеєра образно описав Аркадій Райкін: "Розчин є, цегли ні - сиджу курю. Цегла є, розчину немає - сиджу курю. Розчин є, цегла є, обідня перерва - сиджу курю".