Етапи розвитку логістики

З точки зору розвитку логістики 80-ті роки характеризуються наступним:

♦ швидке зростання вартості фізичного розподілу;

♦ зростання професіоналізму менеджерів, які здійснюють управління логістичними процесами;

♦ довгострокове планування в області логістики;

♦ широке використання комп'ютерів для збору інформації та контролю за логістичними процесами;

♦ централізація фізичного розподілу;

♦ різке скорочення запасів у матеріалопроводящіх ланцюгах;

♦ чітке визначення дійсних витрат розподілу;

♦ визначення і здійснення заходів щодо зменшення вартості просування матеріального потоку до кінцевого споживача.

Графічно глибина логістичної інтеграції, досягнута в 80-і роки, представлена на мал. 8.

 

Мал. 8. Другий етап розвитку логістики: виробничий цех, транспорт і склад починають працювати як єдиний злагоджений механізм

Тут, як бачимо, до взаємодії складування і транспортування починає підключатися планування виробництва. Це дозволило скоротити запаси, підвищити якість обслуговування покупців за рахунок своєчасного виконання замовлень, поліпшити використання устаткування.

Третій етап відноситься до теперішнього часу і характеризується наступним:

♦ сучасні комунікаційні технології, що забезпечують швидке проходження матеріальних та інформаційних потоків, дозволяють здійснювати моніторинг усіх фаз руху продукту: від первинного джерела сировини аж до кінцевого споживача,

♦ розвиваються галузі, зайняті наданням послуг у сфері логістики,

♦ концепція логістики, ключовим положенням якої є необхідність інтеграції, починає визнаватися більшістю учасників ланцюгів постачання, виробництва і розподілу,

♦ сукупність матеріалопроводящіх суб'єктів набуває цілісний характер (мал. 9).

 

Мал. 9. Третій етап розвитку логістики: сукупність учасників логістичного процесу набуває цілісний характер