Розвиток інфраструктури товарних ринків

Уряд намітив програму розвитку інфраструктури товарного ринку, під якою розуміється система організацій, що забезпечують взаємозв'язку між структурними елементами товарних ринків і сприяють вільному руху товарів, безперервному процесу відтворення і безперебійному функціонуванню сфери споживання. При цьому особлива увага приділяється формуванню таких підсистем:

♦ підсистема торгових посередників і складського господарства;

♦ підсистема інформаційного забезпечення;

♦ підсистема таропакувальної індустрії;

♦ підсистема транспортного забезпечення;

♦ фінансово-кредитна підсистема;

♦ підсистема нормативно-правового забезпечення.

Реалізація програми дозволить досягти наступних результатів:

♦ збереження належної якості товарів у процесі їх переміщення від виробника до споживача;

♦ отримання споживачем товарів у необхідному обсязі, відповідної якості, асортименту, сортності, комплектності, пакування за рахунок надання послуг організаціями інфраструктури;

♦ можливість отримання споживачем товарів у встановлені терміни;

♦ мінімізація матеріальних, фінансових і трудових витрат у процесі просування товарів від виробника до споживача;

♦ формування системи послуг із зберігання товарів на складах, у холодильниках;

♦ підвищення конкурентоспроможності російських товарів за рахунок поліпшення зовнішнього вигляду і якості упаковки;

♦ значне зниження витрат товарної продукції при просуванні її на ринку;

♦ зниження матеріальних витрат і запобігання екологічного збитку за рахунок розвитку системи збору та переробки вийшла з ужитку тари та упаковки;

♦ впровадження логістики, комплексного обслуговування поставок товарів;

♦ зниження витрат на перевезення товарів за рахунок створення ефективної системи грузодвижения, заснованої на термінальній технології перевізного процесу, зменшення втрат і псування вантажів;

♦ формування інформаційно-аналітичних систем товарних ринків, зниження витрат і термінів проведення операцій за рахунок своєчасного отримання учасниками ринку інформації про попит та пропозицію, місцезнаходження товарів, ціни, умови їх поставки;

♦ використання капіталу посередницьких організацій для підтримки вітчизняного виробництва;

♦ конкурентну формування цін на оптових ринках;

♦ пожвавлення ринків шляхом прискорення платежів і обігу капіталів;

♦ створення умов для цивілізованої торгівлі товарами в результаті вдосконалення нормативно-правової бази, розробки методичної документації.