Свій або найманий транспорт

Економічна модель прийняття рішення про доцільність або недоцільність створення власного парку транспортних засобів базується на розумінні характеру залежності різного роду витрат від зміни вантажообігу при використанні власного і найманого транспорту. При цьому враховуються витрати, пов'язані з транспортуванням продукції і чутливі до зміни стратегії транспортування.

Складність економічного моделювання полягає в тому, що не всі істотні фактори, що впливають на доцільність того чи іншого рішення, можна представити у вигляді витрат і врахувати в загальній моделі. Тим не менш, проведення даного моделювання дозволяє істотно знижувати невизначеність ситуації.

Принципова схема економічної моделі прийняття рішення про створення власного парку транспортних засобів представлена на мал. 59. Залежність витрат на транспортування від обсягу вантажообігу при перевезеннях вантажів силами власного парку транспортних засобів має на рисунку більш пологий характер, так як змінні витрати власного парку, швидше за все, будуть нижче тарифів транспортних компаній. Однак необхідність в постійних витратах підвищує загальний рівень витрат та ставить під питання доцільність створення власного парку.

Мал. 59. Принципиальная схема экономической модели
принятия решения о создании собственного парка
транспортных средств