Завдання закупівельної логістики

4. Здійснення закупівель

Реалізація даної функції починається з проведення переговорів, які повинні завершитися оформленням договірних відносин, тобто укладенням контракту. Договірні відносини формують господарські зв'язки, раціоналізація яких також є завданням логістики.

Здійснення закупівель включає вибір методу закупівель, розробку умов поставки та оплати, а також організацію транспортування матеріальних ресурсів. При цьому складаються графіки постачання, здійснюється експедиція, можливо, організовуються митні процедури. Завершуються закупівлі організацією приймального контролю.

5. Контроль поставок

Однією із значущих завдань контролю постачань є контроль якості постачання, тобто облік кількості рекламацій і браку. Контроль постачань включає також відстеження термінів поставки (кількість ранніх постачань або запізнень), відстеження термінів оформлення замовлення, термінів транспортування, а також контроль стану запасів матеріальних ресурсів.

6. Підготовка бюджету закупівель

Істотною частиною закупівельної діяльності є економічні розрахунки, так як необхідно точно знати, у що обходяться ті або інші роботи і рішення. Про це визначають наступні види витрат:

♦ витрати на виконання замовлення по основних видах матеріальних ресурсів;

♦ витрати на транспортування, експедирування та страхування;

♦ витрати на вантажопереробку;

♦ витрати по контролю за дотриманням умов договору поставки;

♦ витрати на приймання і перевірку матеріальних ресурсів;

♦ витрат на пошук інформації про потенційних постачальників.

У рамках проведення економічних розрахунків до завдань закупівельної логістики слід віднести розрахунок витрат через дефіцит матеріальних ресурсів.

7. Координація та системний взаємозв'язок закупівель з виробництвом, збутом, складуванням і транспортуванням, а також з постачальниками

Це специфічне завдання закупівельної логістики, що вирішується, як було зазначено вище, за допомогою організації системного взаємозв'язку закупівель з виробництвом і збутом, а також тісних зв'язків з постачальниками в області планування, економіки, техніки і технології.