Завдання вибору постачальника

3. Оцінка результатів роботи з постачальниками.

На вибір постачальника суттєвий вплив чинять результати роботи за вже укладеними договорами. Для цього розробляється спеціальна шкала оцінок, що дозволяє розрахувати рейтинг постачальника.

Перед розрахунком рейтингу необхідно виконати диференціацію закуповуваних предметів праці.

Закуповувані товари, сировина та комплектуючі вироби, як правило, нерівнозначні з точки зору цілей виробничого або торгового процесу. Відсутність комплектуючих, потрібних регулярно, може призвести до зупинки виробничого процесу (так само як і дефіцит деяких товарів у торгівлі - до різкого падіння прибутку торговельного підприємства). Головним критерієм при виборі постачальника даної категорії предметів праці буде надійність постачання.

Якщо закуповувані предмети праці не є значущими з точки зору виробничого або торгового процесу, то при виборі їх постачальника головним критерієм будуть служити витрати на придбання та доставку.

Наведемо приклад розрахунку рейтингу постачальника.

Припустимо, що підприємству необхідно закупити товар А, дефіцит якого неприпустимий. Відповідно, на перше місце при виборі постачальника буде поставлений критерій надійності постачання. Значимість інших критеріїв, встановлена так само, як і значимість першого, експертним шляхом співробітниками служби постачання, наведена в табл.

Приклад розрахунку рейтингу постачальника

Критерій вибору постачальника Питома вага критерію Оцінка значенняза десятибальною шкалою у даного постачальника Добуток питомої ваги критерію на оцінку
1. Надійність поставки 0.30 7 2,1
2. Ціна 0,25 6 1,5
3. Качество товару 0,15 8 1,2
4. Умови платежу 0,15 4 0,6
5. Можливість позапланових 0,10 7 0,7
6. Фінансовое стан 0,05 4 0,2
Разом: 1,00   6,3

Підсумкове значення рейтингу визначається шляхом підсумовування творів значущості критерію на його оцінку для даного постачальника. Розраховуючи рейтинг для різних постачальників і порівнюючи отримані значення, визначають найкращого партнера.